Krasnik og Kapitalisten møde med Lars Seier Christensen
https://tvx.dk/?nrx=30